معرفی اعتبار بخشی و اهداف

تعداد بازدید:۱۱۱۳۲

اعتباربخشی

از آنجایی که، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در برابر سلامت جامعه مسئول بوده و موظف به ایجاد و تقویت یک نظام‌ سلامت پاسخگو و اثربخش در قبال نیازهای سلامتی مردم می باشد، مکانیسم‌های مختلفی نظیر بازرسی، نظارت، پایش، ممیزی، ارزیابی، ارزشیابی و اعتباربخشی، برای این امر مهم را، به کار می برد.

بیمارستان ها به عنوان مراکز جامع ارائه دهنده خدمات سلامت ، در زمینه تشخیص و درمان و بازتوانی بیماران، نقش کلیدی و محوری را در سیستم سلامت هر کشور بازی می کنند. لذا ارزیابی بیمارستان ها همانند سایر کشورهای مختلف، صورت می گیرد. ارزیابی بالاخص زمانی که در ارتباط و مقایسه با استانداردها شکل بگیرد، فرآیندی مطلوب است و عدم وجود آن، تهدیدات جدی را برای عملکرد و بقای سازمان ها و همچنین گیرندگان خدمت آن ها، به همراه دارد.

با توجه به مطالب فوق ، اعتباربخشی مرکزآموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ، کلیه اقدامات لازم را جهت پیشبرد برنامه های ایمنی، بهبود  و... تسهیل می نماید. همچنین این اداره ، در تلاش است فرایند های بیمارستان را کوتاه نموده و بهره وری و کارایی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد. 

اهداف اعتباربخشی

1. تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

2. اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت

3. ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان

4. یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی

5.ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز

6. پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

7.آموزش بهترین روش های انجام کار

8.نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۲