اسامی رابطین ایمنی بیمار

اسامی رابطین ایمنی بخش ها
نام   بخش                  نام     رابط              
CCU A مرضیه کلانتری
CCU C ماریالاله دشتی
CCU F سکینه رشیدی
CCU E فاطمه فردوسی خادم
CCU B افسانه کرمی
CCU G سمانه شعبانی
CCU K فهیمه امیرخانی
ICU A انسیه رجبی-الهام توکلی
ICU B معصومه احمدی
ICU P1 زهرا ابطحی
ICU P 2 مهری هنرمند
ICU P3 فرشته پیری
ICU P4 ساره دریابیگی
ICU P5 سهیلا زرین کمر
Post A شبنم تبوخی تبریزی
Post B مهدیه کریمی
VIP معصومه داداشی
EP Lab الیا صحراگرد
اطفال غربی هلیا صارمی
اطفال شرقی فریال سیاحی
دیپلمات مریم هاشمی پارسا
داخلی مردان خدیجه دوانلو
داخلی زنان ندا نوروزی
جراحی مردان اکرم میخک
جراحی زنان مریم رضائی
اورژانس اعظم السادات رضوی
اتاق عمل نفیسه جهاندیده
دیالیز سحر جوادین
نوتوانی سارا ایرانی نژاد
آزمایشگاه فاطمه گابله
اکومری ماهرخ دلیر
اکو درمانگاه لیلا محسنی
اکو غیرتهاجمی فاطمه آدلک
کت لب بزرگسال آذر عزیزی
کت لب اطفال معصومه اسماعیلی
CSR بهمن سهرابی
آندوسکوپی حمیده یوسفی
درمانگاه- نوار مغز عاطفه کمالی پور
تنفس