برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت

۲۲ تیر ۱۳۹۴ | ۱۷:۰۳ کد : ۲۷۰۴
تعداد بازدید:۴۰۰
برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت

 

با توجه به اهمیت تدوین و پایش برنامه بهبود کیفیت مرکز، کارگاه آموزشی به همین منظور در روز دوشنبه مورخ 22/04/1394 توسط واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت در محل سالن D مرکز برگزار شد. این کارگاه با حضور مسئولین واحدهای اداری و تعدادی از همکاران محترم برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر گل پیرا، مسئول اعتباربخشی، ضمن خیر مقدم به حاضرین و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به ارائه توضیحات اجمالی در خصوص اهمیت برنامه ریزی، انواع برنامه ریزی و چگونگی پیشبرد و پایش آنها پرداختند. پس از آن به تفصیل برنامه بهبود کیفیت و ضرورت تدوین آن با استفاده از روش Focus PDCA را توضیح دادند. آقای دکتر گل پیرا اذعان داشتند همکاران محترم توجه داشته باشند برنامه بهبود کیفیت واحد مربوطه حتما در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان باشد. در ادامه آقای مومنی، مسئول بهبود کیفیت، به ارائه چند نمونه از برنامه های بهبود کیفیت فراگیر مرکز پرداختند و نحوه پیشبرد،‌پایش و ارزیابی موارد را توضیح دادند. سپس چند تن از همکاران که از قبل برنامه بهبود کیفیت واحد خود را تدوین نموده بودند، موارد را در جمع عنوان نموده و حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد پرداختند.

در انتها آقای دکتر گل پیرا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ همکاران فرمودند: آنچه که در برنامه بهبود کیفیت پس از تدوین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تعهد مدیران ارشد و مسئولین محترم به عملیاتی نمودن برنامه ها و سعی در از بین بردن موانع در راستای هرچه بهتر اجرائی نمودن آنها در جهت ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به بیماران عزیز مراجعه کننده به مرکز می باشد.

نظر شما :