برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت

۱۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۴ کد : ۲۷۰۳
تعداد بازدید:۳۹۹
کارگاه آموزشی بازنگری برنامه های بهبود کیفیت با حضور مترون، سوپروایزرها و سرپرستاران بخشهای بالینی مرکز برگزار شد.
کارگاه آموزشی بازنگری برنامه های بهبود کیفیت با حضور مترون، سوپروایزرها و سرپرستاران بخشهای بالینی مرکز برگزار شد.

با توجه به اهمیت تدوین و پایش برنامه بهبود کیفیت مرکز، کارگاه آموزشی به همین منظور در روز شنبه مورخ 09/03/1394 توسط واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت در محل سالن D مرکز برگزار شد. این کارگاه با حضور مدیره پرستاری، سوپروایزرها، سرپرستاران بخشهای بالینی و تعدادی از پرستاران محترم برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر گل پیرا، مسئول اعتباربخشی، ضمن خیر مقدم به حاضرین به ارائه توضیحات اجمالی در خصوص اهمیت برنامه ریزی، انواع برنامه ریزی و چگونگی پیشبرد و پایش آنها پرداختند. پس از آن به تفصیل برنامه بهبود کیفیت و ضرورت تدوین آن با استفاده از روش Focus PDCA را توضیح دادند. آقای دکتر گل پیرا اذعان داشتند همکاران محترم توجه داشته باشند برنامه بهبود کیفیت بخش مربوطه حتما در راستای ایمنی بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران باشد. در ادامه آقای مومنی، مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار، به ارائه چند نمونه از برنامه های بهبود کیفیت فراگیر مرکز پرداختند و نحوه پیشبرد،‌پایش و ارزیابی موارد را توضیح دادند. سپس چند تن از همکاران سرپرستار که از قبل برنامه بهبود کیفیت بخش خود را تدوین نموده بودند، موارد را در جمع عنوان نموده و حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد پرداختند.

در انتها آقای دکتر گل پیرا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ همکاران فرمودند: آنچه که در برنامه بهبود کیفیت پس از تدوین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تعهد مدیران ارشد و سرپرستاران به عملیاتی نمودن برنامه ها و سعی در از بین بردن موانع در راستای هرچه بهتر اجرائی نمودن آنها در جهت ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به بیماران عزیز می باشد.
( ۱۱۰ )

نظر شما :