انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت
برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت
دوشنبه 22 تير 1394  14:33
 برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت
کارگاه آموزشی بازنگری برنامه های بهبود کیفیت با حضور مترون، سوپروایزرها و سرپرستاران بخشهای بالینی مرکز برگزار شد.
يکشنبه 10 خرداد 1394  15:4