انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 
نوع پیوند 

تحلیل ریشه ای علل
    تحلیل ریشه ای علل
  همه روزه تعداد زیادی از هموطنان در بیمارستان با موفقیت و ایمنی مورد معالجه و درمان قرار می گیرند. با این وجود زمانی که حادثه اتفاق می افتد، درس گیری از اشتباهات برای جلوگیری از وقوع مجدد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل ریشه ای وقایع روش منطقی انجام این فعالیت می باشد.   http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/collections/root-cause-analysis/
حاکمیت خدمات بالینی
    حاکمیت خدمات بالینی
  حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمان­های ارایه­دهنده خدمات بالینی، در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که درآن تعالی خدمات بالینی شکوفا می­شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازد. حاکمیت بالینی به طور همزمان توجهش را روی مسئولیت­پذیری جهت حفظ سطح مراقبت­های کنونی و نیز ارتقاء وضعیت کیفی مراقبت­های آتی مبذول می­دارد. همچنین مفهومی است که می­کوشد روش­ها و ابزارهای گذشته در سنجش و ارتقاء کیفیت مراقبت­ها ادغام و یکپارچه شوند.   http://cg.tums.ac.ir/default.aspx
مصاحبه با مدیر نظارت بر درمان و مسئول حاکمیت بالینی
    مصاحبه با مدیر نظارت بر درمان و مسئول حاکمیت بالینی
    http://media.tums.ac.ir/video/12YYX9S1XN68/حاکمیت-بالینی-و-اعتب ...