اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
1سميهآذرنيككارشناس ارشد روانشناسي باليني-
2مهتابآقاباباييكارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني-
3دکتر فرختافتاچیمتخصص پزشکی قانونی-
4سودابهجوادزادهديپلم بهداشت-
5دكتر ليلاعبدالكريميمتخصص پزشكي قانوني-
7مهنازمايل افشاردكتري مديرت خدمات بهداشتي و درماني-
8بهزادمومنیدكتري مديريت آموزش عالي-
6دکتر رضاگل پیراپزشک عمومی، مدیریت خدمات بیمارستانی-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.