اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
8بهزادمومنیدكتري مديريت آموزش عالي-
5دكتر ليلاعبدالكريميمتخصص پزشكي قانوني-
6دکتر رضاگل پیراپزشک عمومی، مدیریت خدمات بیمارستانی-
3دکتر فرختافتاچیمتخصص پزشکی قانونی-
1سميهآذرنيككارشناس ارشد روانشناسي باليني-
4سودابهجوادزادهديپلم بهداشت-
2مهتابآقاباباييكارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني-
7مهنازمايل افشاردكتري مديرت خدمات بهداشتي و درماني-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.