انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 کمیته ها در الگوی اعتباربخشی
کمیته ها در الگوی اعتباربخشی
شنبه 27 آبان 1391
دانلود فایل (word)
 اسلاید پرستار
اسلاید پرستار
پنجشنبه 20 مهر 1391
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 8
اسکن فرم هموویژلانس شماره 8
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 7
اسکن فرم هموویژلانس شماره 7
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 6
اسکن فرم هموویژلانس شماره 6
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 5
اسکن فرم هموویژلانس شماره 5
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 4
اسکن فرم هموویژلانس شماره 4
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 3
اسکن فرم هموویژلانس شماره 3
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 2
اسکن فرم هموویژلانس شماره 2
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 اسکن فرم هموویژلانس شماره 1
اسکن فرم هموویژلانس شماره 1
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 الگوریتم نحوه مدیریت عوارض در بیمارستان
الگوریتم نحوه مدیریت عوارض در بیمارستان
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 الگوریتم نحوه برقراری سیستم هموویژلانس در بیمارستانها
الگوریتم نحوه برقراری سیستم هموویژلانس در بیمارستانها
چهارشنبه 19 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 مبانی اعتباربخشی
مدل اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، برای اجرا در تمام بیمارستانهای کشور می باشد.
چهارشنبه 28 دى 1390
دانلود فایل (word)
 ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار
هدف اصلی حاکمیت بالینی ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و حرکت سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت به سمت رشد، توسعه و تضمین کیفیت خدمات بالینی برای بیماران می باشد.
چهارشنبه 28 دى 1390
دانلود فایل (word)
1 2