انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 اسکن ها  تحلیل علل ریشه ای
  دستورالعمل ها
 راهنمای داروهای حیات بخش و ضروری
راهنمای داروهای حیات بخش و ضروری
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه
راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای داروهای با هشدار بالا
راهنمای داروهای با هشدار بالا
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل جراحی ایمن
دستورالعمل جراحی ایمن ویرایش جدید
چهارشنبه 22 خرداد 1392
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل تزریقات ایمن
دستورالعمل تزریقات ایمن
يکشنبه 20 اسفند 1391
دانلود فایل (word)
 شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی
دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی ، انتقال خون ، ، درمان دارویی ،اعمال جراحی و اقدامات آزمایشگاهی ویرایش 1393
چهارشنبه 15 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل بیمار
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل بیمار
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل استفاده از چک لیست جراحی ایمن
دستورالعمل استفاده از چک لیست جراحی ایمن ویرایش 1393
چهارشنبه 15 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 کودک آزاری
کودک آزاری
شنبه 23 شهريور 1392
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل رفتار با کودک
دستورالعمل رفتار با کودک
شنبه 23 شهريور 1392
دانلود فایل (word)
 راهنمای تضمین صحت داروئی در فرآیند انتقال خدمات
راهنمای تضمین صحت داروئی در فرآیند انتقال خدمات
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای استریلیزاسیون فوری
راهنمای استریلیزاسیون فوری
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمی
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمی
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران
دوشنبه 26 مهر 1395
دانلود فایل (word)