انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 اسکن ها   تحلیل علل ریشه ای
 دستورالعمل ها
 نمودار استخوان ماهی
نمودار استخوان ماهی
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 ابزار پنج چرا
ابزار پنج چرا
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 جدول زمان-فرد
جدول زمان-فرد
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 مورد شماره ۴
مورد شماره ۴
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 کتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی
کتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 نمونه تحلیل ریشه ای علل
نمونه تحلیل ریشه ای علل
سه شنبه 7 آذر 1391
 مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 HFMEA
HFMEA
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 HFMEA 2
HFMEA 2
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 مواردی هرگز نباید اتفاق بیفتد
مواردی هرگز نباید اتفاق بیفتد
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 مورد شماره ۳
مورد شماره ۳
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 تحلیل ریشه ای علل
تحلیل ریشه ای علل
شنبه 7 تير 1393