انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 کتاب راهنمای سنجه های ایده آل نسل نوین اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
کتاب راهنمای سنجه های ایده آل نسل نوین اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
پنجشنبه 30 شهريور 1396
دانلود فایل (word)
 اطلاعیه داروئی شماره 8
اطلاعیه داروئی شماره 8
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 جدول برنامه ها و اقدامات اجرائی
جدول برنامه ها و اقدامات اجرائی
سه شنبه 22 ارديبهشت 1394
دانلود فایل (word)
 فرم خام صورتجلسه کمیته ها
فرم خام صورتجلسه کمیته ها
دوشنبه 22 آبان 1391
دانلود فایل (word)
 فرم خام روش اجرائی
فرم خام روش اجرائی
سه شنبه 2 آذر 1395
دانلود فایل (word)
 فرم خام خط مشی و روش
فرم خام خط مشی و روش
يکشنبه 23 مهر 1391
دانلود فایل (word)
 فرم خام دستورالعمل
فرم خام دستورالعمل
سه شنبه 2 آذر 1395
دانلود فایل (word)
 فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران
دوشنبه 26 مهر 1395
دانلود فایل (word)
 استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستانهای ایران
استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستانهای ایران
سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای داروهای حیات بخش و ضروری
راهنمای داروهای حیات بخش و ضروری
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای داروهای با هشدار بالا
راهنمای داروهای با هشدار بالا
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه
راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
چهارشنبه 17 شهريور 1395
دانلود فایل (word)
 الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمی
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمی
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 فرم برنامه بهبود کیفیت
فرم برنامه بهبود کیفیت
سه شنبه 22 اسفند 1391
دانلود فایل (word)
 فرم مشخصات پرسنلی
لطفا فرم مشخصات پرسنل بخش خود را تکمیل بفرمائید.
دوشنبه 22 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 هرم اعتباربخشی
هرم اعتباربخشی
يکشنبه 4 خرداد 1393
دانلود فایل (word)
 مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 راهنمای استریلیزاسیون فوری
راهنمای استریلیزاسیون فوری
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای تضمین صحت داروئی در فرآیند انتقال خدمات
راهنمای تضمین صحت داروئی در فرآیند انتقال خدمات
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل بیمار
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل بیمار
سه شنبه 29 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل جراحی ایمن
دستورالعمل جراحی ایمن ویرایش جدید
چهارشنبه 22 خرداد 1392
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل استفاده از چک لیست جراحی ایمن
دستورالعمل استفاده از چک لیست جراحی ایمن ویرایش 1393
چهارشنبه 15 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی
دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی ، انتقال خون ، ، درمان دارویی ،اعمال جراحی و اقدامات آزمایشگاهی ویرایش 1393
چهارشنبه 15 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 تحلیل ریشه ای علل
تحلیل ریشه ای علل
شنبه 7 تير 1393
 فرم رضایت آگاهانه بیمار
فرم رضایت آگاهانه بیمار
پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392
دانلود فایل (word)
 فرم خام صورتجلسه
فرم خام صورتجلسه
شنبه 27 آبان 1391
دانلود فایل (word)
 آموزش مبانی حاکمیت بالینی
حاکمیت بالینی، مدلی برای تعالی و ارتقای کیفیت
دوشنبه 26 دى 1390
 دستورالعمل رفتار با کودک
دستورالعمل رفتار با کودک
شنبه 23 شهريور 1392
دانلود فایل (word)
 کودک آزاری
کودک آزاری
شنبه 23 شهريور 1392
دانلود فایل (word)
 کتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی
کتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 فرم گزارش ماهانه تعداد دفعات رخداد
فرم گزارش ماهانه تعداد دفعات رخداد
سه شنبه 27 فروردين 1392
دانلود فایل (word)
 فرم گزارش ماهانه ترخیص با رضایت شخصی
فرم گزارش ماهانه ترخیص با رضایت شخصی
سه شنبه 27 فروردين 1392
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل تزریقات ایمن
دستورالعمل تزریقات ایمن
يکشنبه 20 اسفند 1391
دانلود فایل (word)
 فرم تغییر مستندات
فرم تغییر مستندات
پنجشنبه 28 دى 1391
دانلود فایل (word)
 فرم SBAR
فرم SBAR
دوشنبه 27 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 اسلاید های آموزش SBAR
اسلاید های آموزش SBAR
دوشنبه 27 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 روش SBAR
SBAR روشی است که با بکارگیری آن می توان برای برقراری ارتباط موثر و در راستای ایمنی بیماران (Patient safety) گام برداشت. در تحقیقات مختلف ثابت شده است که نزدیک به 70 درصد علت ریشه ای منجر به حوادث و وقایع پزشکی مربوط به ارتباط ناکافی و غیر موثر می باشد.
شنبه 25 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 مورد شماره ۳
مورد شماره ۳
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 مواردی هرگز نباید اتفاق بیفتد
مواردی هرگز نباید اتفاق بیفتد
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 HFMEA 2
HFMEA 2
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 HFMEA
HFMEA
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 نمونه تحلیل ریشه ای علل
نمونه تحلیل ریشه ای علل
سه شنبه 7 آذر 1391
 مورد شماره ۴
مورد شماره ۴
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 جدول زمان-فرد
جدول زمان-فرد
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 ابزار پنج چرا
ابزار پنج چرا
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
 نمودار استخوان ماهی
نمودار استخوان ماهی
سه شنبه 7 آذر 1391
دانلود فایل (word)
1 2