انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   مهتاب   آقابابائی   مدارک پزشکی   کارشناس آمار   واحد آمار و تحليل داده   کارشناسی 
 2   دکتر فرخ   تافتاچی   متخصص پزشکی قانونی   مدیر ارشد ایمنی بیمار   واحد اعتباربخشي   دکترای تخصصی 
 3   سیما   کاشانیان فرد   مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   کارشناس   واحد اعتباربخشي   کارشناسی ارشد 
 4   دکتر رضا   گل پیرا   پزشک عمومی، مدیریت خدمات بیمارستانی   مسئول   واحد اعتباربخشي   دکترای عمومی، M.P.H 
 5   مهناز   مایل افشار   مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   کارشناس   واحد اعتباربخشي   کارشناسی ارشد 
 6   بهزاد   مومنی   آموزش بهداشت   مسئول   دفتر بهبود کیفیت   کارشناسی ارشد