انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

تکریم ارباب رجوع و بیماران

"بیماران در طی سفرشان در سیستم سلامت حق دارند که با احترام و صداقت با آنها رفتار شده و در هر جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمانشان، شریک شوند."
 
یکی از مهمترین جنبه های حاکمیت بالینی است. و باید کلیه کارکنان مرکز از اهمیت پاسخگو بودن نسبت به بیماران و همراهان آنها آگاه باشند. برای بوجود آوردن چنین محیطی بایستی اقدامات زیر صورت گیرد.

1-      تهیه بروشور حاوی اطلاعات مرکز از جمله خدمات قابل ارائه در مرکز،پوشش بیمه، روزهای ارائه خدمت، نحوه دسترسی به پزشک  معالج
2-      راه اندازی سیستم مدیریت صف
3-      مکانیسم جمع آوری نظرات و پیشنهادات و شکایات
4-      رضایت سنجی ازبیماران به شکل منظم و مداوم
5-       مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی (Patient Advice and Liaison Services)
6-      فرهنگ انعطاف پذیری و مشارکتی
7-      مشارکت بیمار و همراهان در تصمیم گیری درمان
8-      اطلاع رسانی و کسب رضایت بیمار در خصوص امور پژوهشی
9-      حمایت از گروه‌های آسیب پذیر جامعه
10-   مراقبت‌های محترمانه و توام با همدردی در دوره پایان زندگی
11-    حفظ حریم خصوصی بیمار و صیانت از آن
12-   اخذ رضایت آگاهانه در مورد اقدامات درمانی پرخطر از بیمار یا ولی قانونی وی