انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :
ارتقاء کیفیت نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قائل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می داند، پایه ریزی شود.
فایل های خودارزیابی اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران/ ویرایش 1395 به تفکیک زیر محورهای استانداردهای اعتباربخشی ابلاغی بارگذاری شد.
برای دسترسی سریع به فایل ها اینجا را کلیک کنید.