انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار...
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ             هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان باد...
فایل های خودارزیابی اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران/ ویرایش 1395 به تفکیک زیر محورهای استانداردهای اعتباربخشی ابلاغی بارگذاری شد.
برای دسترسی سریع به فایل ها اینجا را کلیک کنید.